OSOBNÍCH ÚDAJŮ O OCHRANĚ PROHLÁŠENÍ ČÍST DÁLE A COOKIE

Úvod

Tyto webové stránky balloonagency.cz jsou provozovány členem skupiny společností 4Biz Group Company, jejíž konečnou holdingovou společností je 4Biz Online Services Ltd. (registrovaná ve Velké Británii pod obchodním číslem 09559914 a sídlem společnosti na adrese 1105 Christchurch Road, Bournemouth, England, BH7 6BQ, Velká Británie).

Veškeré odkazy na “naše”, “nás”, “my” nebo “společnost” v rámci tohoto prohlášení a v rámci oznámení opt-in se považují za odkazy na společnost 4Biz Online Services Ltd. a její dceřiné společnosti.

4Biz Online Services se zavazuje chránit soukromí všech návštěvníků balloonagency.cz a chránit všechny osobní údaje, které nám poskytnete.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie Vám poskytujeme, abychom Vám pomohli porozumět tomu, jak můžeme nakládat s osobními údaji, které nám poskytnete. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete naše prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie a souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše osobní údaje, v rozsahu uvedeném v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace umožňující identifikovat určitou osobu, jak je definováno platnými právními předpisy (zejména §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), jako je jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo apod..

Informace, které o vás shromažďujeme

Obecně můžete tyto stránky navštívit, aniž byste nám museli sdělit, kdo jste, či o sobě prozradit jakékoliv jiné informace. Naše internetové servery shromažďují IP adresy nikoli e-mailové adresy návštěvníků. Kromě toho ale existují části těchto internetových stránek, u kterých od vás potřebujeme získat osobní údaje za určitým účelem, jako např. abychom Vám mohli poskytnout určité informace, o které jste požádali, a v případech, kdy se musíte na našich stránkách registrovat.

To děláme prostřednictvím internetových formulářů a pokaždé, když nám zašlete své údaje e-mailem.  Informace od Vás získané mohou zahrnovat Vaše jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo či e-mailovou adresu. Jak zjistíte, není povinností poskytnout nám žádné doplňující informace, o které Vás požádáme, které by nebyly nutné či přiměřené k tomu, abychom Vám mohli poskytnout požadované služby. Informace o Vás můžeme také získat z e-mailů a dopisů, které nám zašlete.

Použití shromážděných informací

Informace o IP adresách návštěvníků našich stránek, které shromažďujeme, nejsou používány k Vaší identifikaci, ale jsou používaány pouze za účelem měření návštěvnosti, celkového času stráveného na našich stránkách, počtu zhlédnutých stránek apod. Tyto informace používáme k měření využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu.

Když od Vás s Vaším souhlasem získáme další osobní údaje jako např. Vaše jméno a e-mailovou adresu (například prostřednictvím internetových formulářů nebo e-mailu), dáme Vám obvykle v okamžiku získání těchto informací vědět, jak bude s těmito osobními údaji nakládáno. Osobní údaje, které nám poskytnete nebo které získáme prostřednictvím těchto stránek, můžeme také použít k následujícím účelům:

 • K poskytnutí služby, o kterou jste nás požádali jako např. zasílání informací o investorských vztazích/výtisků naší výroční zprávy, přihlášení ke službě firemních webcastů či ke službě zasílání e-mailových upozornění.
 • K odpovědi na Vaše dotazy či ke zpracování Vašich žádostí souvisejících s údaji o Vás.
 • K poskytnutí našich služeb přesně podle Vašich potřeb.
 • Ke správě záznamů o službách předplatného.

Zásady používání souborů cookie

Tyto webové stránky používají cookies, abychom Vás mohli odlišit od ostatních uživatelů našich webových stránek. Používání cookies nám pomáhá, aby prohlížení našich webových stránek pro Vás bylo příjemnou zkušeností a také nám umožňuje vylepšit naše webové stránky.

Soubor cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk vašeho počítače. Soubory cookie obsahují informace, které jsou přeneseny na pevný disk počítače.

Výkonné soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují informace, které nám umožňují vylepšit webové stránky.

__utma Sleduje počet návštěv každého uživatele a čas první, předchozí a aktuální návštěvy

(pravděpodobně částečně pro dvojitou kontrolu)

__utmb Se používají ke sledování doby, jak dlouho zůstáváte na stránkách – kdy návštěva přibližně začíná a končí
__utmc Se používají ke sledování doby, jak dlouho zůstáváte na stránkách – kdy návštěva přibližně začíná a končí; rychle vyprší
__utmz Se používají ke sledování místa, odkud návštěvník pochází (vyhledávač, vyhledávací klíčové slovo, odkaz)

Jak mohu zakázat/povolit soubory cookie?

Soubory cookie máte možnost přijmout nebo odmítnout pomocí nastavení ve Vašem prohlížeči. Pokud jste soubory cookie nepovolili, nebudete moci pravděpodobně používat všechny interaktivní funkce našich webových stránek.

Existuje celá řada způsobů, jak soubory cookie spravovat. Další informace o těchto funkcích naleznete v pokynech prohlížeče nebo na obrazovce nápovědy. Například v prohlížeči Internet Explorer můžete přejít na volby Nástroje / Internet / Zabezpečení a Ochrana osobních údajů, abyste si přizpůsobili prohlížeč dle Vašich potřeb. Používáte-li různé počítače na různých místech, budete muset zajistit, aby každý prohlížeč byl ohledně souborů cookie přizpůsoben Vašim preferencím.

Některé moderní prohlížeče mají funkci, která bude analyzovat zásady ochrany osobních údajů na stránkách a umožní uživateli řídit jejich potřeby ochrany soukromí. Tyto funkce jsou známé jako standardy “P3P” (Privacy Preferences Platform).

Můžete snadno odstranit soubory cookie, které byly nainstalovány ve složce souborů cookie v prohlížeči. Například, pokud používáte Microsoft Windows Explorer:

 • Otevřete ‘Windows Explorer’
 • Klikněte na tlačítko “Hledat” na panelu nástrojů
 • Zadejte “cookie” do vyhledávacího pole pro “Složky a soubory”
 • Vyberte “Můj počítač” v poli “Oblast hledání”
 • Klikněte na “Vyhledat nyní” a dvakrát klikněte na nalezené složky
 • ‘Vyberte’ libovolný soubor cookie
 • Stiskněte tlačítko “Delete” na klávesnici

Pokud nepoužíváte Microsoft Windows Explorer, pak byste měli zvolit “cookies” ve funkci “Nápověda”, která Vám poskytne informace o tom, kde najdete složku cookies.

Poskytování informací

Informace, které nám poskytnete, budou uchovány na našem serveru v České republice a mohou být poskytnuty (nebo k nim mohou získat přístup) našim zaměstnancům pracujícím mimo Českou republiku i třetím stranám, dále obchodním partnerům, vládním orgánům a orgánům činným v trestním řízení, případným novým majitelům naší společnosti a dodavatelům, které si najímáme na zpracování údajů, přičemž někteří z nich mohou sídlit i mimo Evropský hospodářský prostor, a dodavatelům, kteří nás zastupují, a to pro účely stanovené v tomto prohlášení nebo pro jiné účely Vámi schválené.

Za účelem poskytování našich produktů a služeb však můžeme sdílet Vaše osobní údaje s dalšími společnostmi skupiny společností 4Biz Online Services a/nebo třetími poskytovateli služeb, kteří zpracovávají data v našem zastoupení. Pokud nám osobní údaje poskytnete, souhlasíte se zmíněným sdílením.

Vzhledem k tomu, že společnost  4Biz Group company působí v mnoha zemích, možná budeme chtít převést Vaše osobní údaje, zejména informace, které nahráváte prostřednictvím stránky Kariéra na těchto stránkách, do jiných zemí, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V maximální možné míře se však snažíme zajistit, aby Vaše osobní údaje získaly stejnou úroveň ochrany, jakou by měly v EHP, včetně snahy o zajištění jejich bezpečnosti a používání v souladu s našimi pokyny a k dohodnutým účelům. Další informace o takovém přenosu jsou k dispozici v Prohlášení o ochraně osobních údajů při poskytnutí životopisu.

Zejména vezměte na vědomí, že pokud se přihlásíte ke službě zajišťující naše firemní webcasty, požádáme Vás o souhlas s předáním Vašich osobních údajů agentuře v USA připravující naše webcasty, aby Vám tuto službu mohla naším jménem poskytnout. Všechny výše vyjmenované strany pro nás zpracovávají informace, realizují objednávky a poskytují podpůrné služby. Třetím stranám můžeme také předat úhrnné informace o používání našich stránek, nicméně to se nebude týkat informací, jež by mohly být využity k Vaší identifikaci.

Vyhrazujeme si právo zveřejnit Vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv a/nebo vyhovění soudnímu řízení, soudního příkazu, z důvodu žádosti od regulačního orgánu nebo jakéhokoli jiného právního postupu.

Není-li to vyžadováno zákonem, nebudeme jinak bez Vašeho souhlasu sdílet, prodávat ani distribuovat žádné informace, které nám poskytnete.

Pokud náš podnik vytvoří společný podnik (joint venture) s jiným subjektem, nebo bude jinému subjektu prodán či dojde k fúzi, mohou být informace o Vás předány našim novým obchodním partnerům či vlastníkům.

Uživatelé do věku 16 let

Pokud je Vám 16 let nebo méně, požádejte prosím dříve, než nám poskytnete nějaké osobní údaje, Vaše rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o souhlas. Uživatelé bez takovéhoto souhlasu nejsou oprávněni nám osobní údaje poskytnout.

Jiné internetové stránky

Na našich internetových stránkách se mohou vyskytnout odkazy na jiné internetové stránky, které jsou mimo naši kontrolu, a nevztahuje se na ně toto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie. Pokud prostřednictvím těchto odkazů navštívíte jiné stránky, mohou provozovatelé takových stránek od Vás získat informace, které pak použijí v souladu s jejich prohlášením o ochraně osobních údajů, jež se od našeho prohlášení může lišit.  Doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie a smluvní podmínky jakýchkoli propojených nebo odkazovaných webových stránek, které zadáte.

Zabezpečení informací a uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, nepředvídané ztrátě, zničení a poškození, a to on-line i off-line, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. Vaše informace uchováme po přiměřeně dlouhou dobu nebo po dobu požadovanou zákonem.

Přenosy údajů prostřednictvím internetu a omezení odpovědnosti

Vzhledem k tomu, že internet je globální prostředí, je součástí používání internetových stránek k získání a zpracování osobních údajů nutně i přenos informací na mezinárodní úrovni. Prohlížením těchto stránek a elektronickou komunikací s námi proto berete na vědomí, že osobní údaje budou tímto způsobem zpracovávány, a souhlasíte s tím.

Přestože společnost 4Biz Online Services Ltd. používá přiměřená opatření k ochraně před viry a jinými škodlivými elementy, není vzhledem k povaze internetu možné zajistit, že vaše návštěva našich stránek nebude ničím narušena, a že bude bez rizika, ani že tyto stránky, jejich servery či námi zaslané e-maily neobsahují žádné viry ani jiné škodlivé elementy.

Přístup k údajům a jejich aktualizace

Jste oprávněni podívat se na osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, a můžete nás požádat o provedení potřebných změn tak, aby údaje byly pravdivé a aktuální. Potřebujete-li tak učinit, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránce Kontaktujte nás. Ze zákona jsme oprávněni si účtovat malý správní poplatek na pokrytí našich nákladů spojených s poskytnutím podrobností o údajích, které o Vás v evidenci vedeme.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv připomínky, dotazy či přání týkající se našeho používání Vašich osobních údajů, nebo pokud máte nějaký dotaz týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie, kontaktujte nás prosím prostřednictvím údajů uvedených na stránce označené Kontaktujte nás. Vaše dotazy a návrhy týkající se tohoto prohlášení uvítáme.

Změny tohoto prohlášení

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie pravidelně kontrolujte, abyste byli informováni o případných změnách. Přestože si vyhrazujeme právo toto prohlášení upravit či doplnit, budeme Vás prostřednictvím těchto stránek o jakékoliv větší změně informovat přinejmenším 30 dní po provedení změny a případně Vám i zašleme oznámení e-mailem.