Přihláška

Vyplňte nezávaznou přihlášku a zjistěte tak volné termíny jazykového pobytu o který máte zájem. Vyplněním tohoto formuláře nám pomůžete včas připravit vše co bude třeba. Pokud ještě váháte a nemáte úplně jasno, navštivte stránku s nabídkou jazykových škol.
Vyplněním a zasláním tohoto formuláře nevzniká nárok na jazykový pobyt a ani za něj nic neplatíte. Formulář je informativního charakteru, který má za účel pomoc s vyhledáním vhodného jazykového pobytu/kurzu dle zadaných informací.
Vaše jméno (vyžadováno)


Váš email (vyžadováno)


Vaše telefonní číslo


Napište nám o jaký kurz, popř. školu máte zájem a předpokládanou délku pobytu


Odeslat
Odeslat

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem 4BIZ ONLINE SERVICES LTD, se sídlem 1052 – 1054 Christchurch road, BH7 6DS, Bournemouth, Velká Británie, Číslo společnosti: 9559914 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s §5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.