PORTSMOUTH DESTINACE TOP ZJISTĚTE VÍCE
HISTORIE PORTSMOUTH

Portsmouth je město s přibližně 209 000 obyvateli (2014) v anglickém hrabství Hampshire situované na jižním pobřeží Velké Británie. Zároveň je to označení širší administrativně-správní jednotky tvořené aglomerací okolních měst. S odhadovanou půlmilionovou populací je to dnes (2006) 11. největší městská oblast v Anglii. Významný námořní přístav, slouží i jako místo odpočinku mnoha slavných lodí. Najdeme zde i nejstarší dosud používaný suchý dok. Portsmouth byl rovněž místem nalodění části jednotek určených pro invazi v Den D.

Význam města Portsmouth coby vojenského přístavu v posledních letech klesá, ale nadále zůstává hlavní loděnicí a základnou britského královského loďstva Royal Navy. Je zde též obchodní přístav pro nákladní i osobní přepravu s destinacemi na evropském kontinentě.

Město je mimo jiné rodištěm spisovatele Charlese Dickense (Oliver Twist, Kronika Pickwickova klubu atd.), anglického romanopisce 19. století.

Nejstarší historie území

Ačkoli osady v okolí byly již za dob Římanů, většinou odnože města Portchester, za datum vzniku města Portsmouth se obvykle považuje rok 1180, kdy je založil normanský šlechtic Jean de Gisors. Většina nejstarších písemností o městě byla nejspíš zničena normanskými okupanty po dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem. Nejstarší dochovaný podrobný popis města byl objeven v kronice ze Southwicku z 13. století.

Podle Oxfordského slovníku britských místních názvů se anglosaské jméno „Portesmūða“ vyskytovalo již v 9. století a znamenalo “ústí s přístavem” (Portus, z latiny). V anglosaské době vznikl lidový výklad názvu jako “ústa/ústí muže jménem Port”, díky čemuž se v Anglosaské kronice objevil zápis, že v roce 501 našeho letopočtu “do Británie připlul na dvou lodích Port a jeho dva synové, Bieda a Mægla, a přistáli v místě, jež dnes zove Portsmouth”.

V knize Domesday Book není o místě zvaném Portsmouth zmínka. Uvádí však osady, z nichž později část města vznikla (Buckland, Copnor, Fratton na ostrově Portsea a Cosham, Wymering, Drayton a Farlington na pevnině). Odhaduje se, že na území města v té době žilo nejvýše 200-300 lidí.

Přestože v diecézi Portsea stál malý kostelík již před rokem 1166 (dnes kostel Panny Marie ve Frattonu), první skutečný kostel města Portsmouth se objevil až v roce 1181, kdy Jean de Gisors věnoval akr (40 arů) půdy augustiniánským mnichům v převorství Southwick, aby na něm vystavěli kapli zasvěcenou Thomasu Beckettovi, zavražděnému arcibiskupu z Canterbury. Na místě původní kaple dnes stojí anglikánská katedrála.

Růst města

Katedrála sv. Jan Křtitele
V roce 1194 se král Richard I. Lví srdce vrátil ze zajetí, převzal od Jean de Gisors správu města a začal v Portsmouthu svolávat loďstvo a vojsko. Dne 2. května 1194 král Richard I. dal městu privilegia konat patnáctidenní výroční trh a týdenní trhy (každý čtvrtek) a zřídit městský soud k projednávání záležitostí menšího významu. Město bylo dále osvobozeno od roční daně (18 liber); tuto částku smělo věnovat na městské záležitosti. Král Richard I. dále v Portsmouthu vybudoval radnici a řadu domů. Na pravděpodobném místě původní radnice dnes stojí kasárna.

Král Jan Bezzemek v roce 1200 potvrdil městská privilegia a ve snaze napadnout Normandii zřídil ve městě trvalou námořní základnu.

První doky se v Portsmouthu začaly stavět v roce 1212 na pokyn arciděkana Viléma z Wrothamu, správce královských lodí. Přibližně ve stejné době biskup z Winchestru založil špitál svatého Mikuláše zvaný Domus Dei, který fungoval až do roku 1540. Poté jej spolu s dalšími církevními statky zabavil král Jindřich VIII.

Portsmouth ve 13. století využívali králové Jindřich III. a Eduard I. jako základnu k útokům na Francii. Ve 14. století nastal rozmach obchodu, a to i navzdory konkurenčnímu přístavu v nedalekém Southamptonu. Začala se dovážet především vlna, obilí, indigové barvivo, vosk a železo; nejvýznamnějším dovozním artiklem však bylo víno z přístavů Bayonne a Bordeaux.

Válka s Francií
Roku 1338 v Portsmouthu pod anglickými vlajkami přistála francouzská flotila vedená admirálem Béhuchetem. Francouzi vypálili, vyplenili a povraždili většinu města; přežil pouze kostel a špitál. Král Eduard III. poté osvobodil přeživší obyvatelstvo od všech státních daní, aby mohli začít znovu budovat město.

Pouhých deset let po této zkáze zasáhl město mor. Francouzi bránili v obnově města dalších loupeživými útoky v letech 1369, 1377 a 1380.

Král Jindřich V. rozhodl o vybudování prvních stálých hradeb. V roce 1418 nechal v ústí přístavu vystavět dřevěný hrad Round Tower (dokončen byl roku 1426). Skutečné opevnění však Portsmouth získal až za vlády Tudorů. Hrad byl na pokyn Jindřicha VIII. přestavěn z kamene a vznikl nový hrad, Square Tower. V té době začal vznikat v Portsmouthu první suchý dok v Anglii. Z peněz získaných zrušením klášterů nechal Jindřich VIII. vystavět pevnost Southsea Castle. V roce 1545 pod touto pevností ztroskotala jeho druhá vlajková loď Mary Rose po vyplutí do bitvy s francouzskou flotilou. Ztroskotání stálo asi 500 lidských životů.

Opevnění města v průběhu staletí sílilo a dnes je většina dochovaných staveb zpřístupněna turistům.

Dne 21. prosince 1872 vyplula z Portsmouthu významná vědecká expedice Challenger Expedition, jež položila základy oceánografie.

20. století
Za druhé světové války město utrpělo těžké bombardování, při němž byla zničena řada měšťanských domů a cechovní dům. Ačkoli většina města je již nově zastavěna, občas se na staveništích stále nachází nevybuchlá munice. Na pláži v Southsea a v přístavu Portsmouth se 6. června 1944 došlo k nalodění části jednotek určených pro invazi v den D. V samotný den D v jednom z paláců poblíž Porstmouth, Southwick House, zřídil svůj štáb vrchní velitel spojeneckých sil generál Dwight D. Eisenhower.

Po válce byla většina poničené i zachovalé obytné zástavby města stržena ve snaze zlepšit kvalitu bydlení. Obyvatelstvo, kterého se asanace dotkla, bylo vystěhováno na předměstí Paulsgrove, Leigh Park a jiná.

21. století
V roce 2003 byla zahájena stavba 168 metrů (552 stop) vysoké Spinnaker Tower, ocelové věže ve tvaru námořní plachty u přístavu Portsmouth, která měla být oslavou námořnické tradice města. Věž byla dokončena roku 2005; slouží zčásti jako turistická rozhledna.

V roce 2004 konečně došlo ke stržení budovy Tricorn Centre, přezdívané “nejošklivější britská budova”. Šlo o rozlehlý železobetonový komplex s nákupním střediskem, byty, nočním klubem a nadzemními garážemi v centru města. Demolici předcházely letité debaty o její financování a spor o její zachování coby příkladu brutalistické architektury 60. let 20. století.

RYCHLÁ FAKTA O PORTSMOUTH

1. Je to druhé nejhustěji obydlené město Velké Británie
Je to dosti vzácné, když se procházíte po Portsmouthu během dne, a najednou se ocitnete kdekoli v Portsmouth zcela sami, nikde ani živáčka. Podle posledního konsensu má město “mega populaci”, jen něco málo přes 209.000 obyvatel, čímž se řadí jako druhé nejhustěji obydlené město v zemi hned po centrálním Londýně. Říká se, že je to třinácté nejhustěji obydlené město v Evropě!

2. V Portsmouth se hrála první fotbalová liga na světě
Dne 22. února 1956, Portsmouth fotbalový klub Fratton park hostil tehdy první ligový zápas ve Spojeném Království. Newcastle tehdy vyhrál 2-0 díky přesné mušce Billa Curryho a Vica Keeble. Pozdní Jackie Milburn dostal cenu Man of the Match za tým Newcastle.

3. Portsmouth je vyobrazen na nejstarší mapě britských tras na světě
Město Portsmouth je vyobrazeno na nejstarší dosud přežívající mapě tras Británie zroku přibližně okolo 1360. Mapa vyobrazuje na šest set měst a maloměst/vesniček. Portsmouth je pojmenován jako „Portis Mouth“ s jedinou budovou z červených cihel, která by měla být spojena s blízkým Farehamem.

4. Nóbl návštěva Portsmouthu?
Výlet do Portsmouthu jako takový však není drahý. Ale, veškeré městské poplatky a nákupy upomínkových předmětů přispívá hlavně do města, v celkové roční výši £375.500.000 od turistů návštěvníků, kteří v Portsmouth krátce pobudou. To není vůbec špatné.

5. Wymering Manor je dost starý
Fratton Park může vypadat docela prehistoricky, s jeho oprýskanými malbami, křivými schody a prastarými reflektory, ale nejstarší zaznamenané budovy v celém městě jsou vlastně o něco dál: všemy duchy a všemi kletbami strašený Wymering Manor. Děsivě vypadající stavba byla zmíněna v knize Domesday z roku 1086. Poprvé byla zaznamenána v roce 1042, kdy ji vlastnil král Edward Zpovědnický.

6. Je to navždy porušující nudné záznamy
Vývoj pozemku společnostti IBM v North Harbour v letech 1967 až 1982 vyústil, v té době, v největší kancelářskou budovu ve Velké Británii.

7. Wells měl také své slovo
Autor H.G. Wells pracoval v Portsmouthu jako učeň v letech 1881-83 a přiznal se k pohrdání tímto místem. Říká se, že to popsal jako „nejnešťastnější beznadějné období mého života“. V tom případě je zcela jasné, že se Wells nikdy neúčastnil Edge of the Wedge v pátek večer!

8. Ti zatracení Američané kradou naše jména a věci
Náš jižní pobřežní ráj není jediným místem na světě, které by mělo být označeno jako „Portsmouth“. Ve skutečnosti si tak nechá říkat minimálně sedm jiných měst ze Spojených států. Portland, Ohio, New Hampshire, Iowa, Michigan, Virginie a Rhode Island. A opuštěnou rybářskou vesnici v Severní Karolíně.

9. Sir Henry Ayers je velký Down Under
Z anglického Portsmouth do australského Uluru (masivní pískovcová skála v centrální Austrálii) činí nějakých 9.366 mil. Ta je odjakživa známá jako Ayerova skála. Byla pojmenována po Sirovi Henry Ayersovi, který se narodil v Portsea roku 1821, původně syn pracovníka loděnice, beztak tehdejší premiér jižní Austrálie – pětkrát za sebou.

10. “Prožeňte plachty, děti!”
Znáte Sails of the South, Plachty Jihu, stavení, které se vám při dálnici M275 ustavičně dívá přímo dotváře… Každý rok odhadem, projede kolem tohoto sousoší 31 000 000 vozidel. (čtete dobře – Třicet Jedna Milionů). Šílené.

11. Portsmouthská Playmate roku
Playboy, Červen 1973 a s ním spojená Playmate roku Marilyn Cole. První oficiální nahotu na přední stránce časopisu v Portsmouth rozená Marilyn Coleová, která také má vyznamenání, že je oficiálně jedinou britskou modelkou pro Playboy jako Playmate roku.

12. Malíř Jack byl místní terorista
Jack malíř, jedno z několika jmen daných žháři, kterého britské dějiny popisují jako prvního moderního teroristu. V roce 1776 nainstaloval do lanovny v loděnici zápalné zařízení; přesně 171 let po slavném spiknutí Guy Fawkesova se střelným prachem. Malíř Jack byl uznán vinným a výkonem trestu mu bylo oběšení. Byl zavěšen z nejvyššího gibbetu v Británii, 65 stop nad branami loděnic, což je méně známá skutečnost, se kterou se Británie opravdu nechce moc co chlubit.

13. Časné náznaky odlesňování – exkluzivně v Portsmouth!
Při stavbě HMS Victory bylo použito přibližně 6000 stromů (opakujeme – ŠEST TISÍC STROMŮ…). Dub používaný v podvodním prknu pocházel z Polska a Východního Pruska a měl dvě metry tloušťku u vodní hladiny. Napříč čase je i přesto ve zcela nedotčeném stavu, takže, tohle se iinženýrům opravdu musí nechat.

14. Portsmouth je domovem největšího přístavu na zpracování ovoce ve Velké Británii
Portsmouth Harbor je největším přístavem pro zpracování ovoce v zemi, a zpracovává: 100% britských brambor v Jersey; 70% britských banánů a 100% britských marockých citrusových plodů. Žádná omluva, abys teď opustil své pětidenní pravidlo, ano.

15. Malý Les Miserables v srdci Portsmouthu
Nedávná adaptace Les Miserables, ve které hrají shodou okolností takové špičky Hollywoodu jako Hugh Jackman, Russell Crowe a Anne Hathawayová měli poměrnou část scén natočených právě v Portsmouth v loděnici. Pro ty, kteří film viděli, byla zpívána píseň „Look Down“. A slavný herec Hugh Jackman toto vykřikl také.

PODNEBÍ V PORTSMOUTH

S lokalitou na jižním pobřeží Anglie, Portsmouth má mírné oceánské klima, přijme více Slunce než většina okolních britských ostrovů. Během zimy jsou mrazy jen lehké a krátkodobé a sníh docela vzácný, s teplotami zřídka klesajícími pod bod mrazu, zatímco město je obklopené vodou a hustě obydlené, a kopec Portsdown chránící město před chladnými severními větry. Průměrná maximální teplota v lednu je 10°C (50°F) s průměrným minimem 5°C (41°F). Nejnižší zaznamenaná teplota je -8°C (18°F). V létě může být příležitostně dosaženo teploty 30°C (86°F), zejména ve více chráněných místech. Průměrná maximální teplota v červenci je 22°C (72°F), přičemž průměrné minimum je 15°C (59°F). Nejvyšší zaznamenaná teplota je 35°C (95°F). Jak to je lokalizováno na pobřeží v jihovýchodní Anglii, město dostane více slunečního svitu ročně než většina Spojeného království. Město dostane asi 645 milimetrů srážek (25,4in) deště ročně, s minimem 1mm srážek (0,04in) deště hlášených po celých 103 dní v roce.

PORTSMOUTH - GUNWHARF QUAYS

Zřízení námořního břehu, HMS Vernon, obsahovalo arzenál Královského námořnictva – zbraně a střelivo bylo odebíráno pryč z lodí hned jakmile lodě vstoupily do přístavu, a bylo jim opět vráceno zpět, jakmile měly naamířeno zpět na moře. V roce 1919 Southsea a Portsmouth oficiální průvodce popsal tuto část města Portsmouth jako “nejlepší sbírku zbraní za hradbami Londýnského Toweru, obsahující kupříkladu přes 25.000 pušek”.

Na počátku devatenáctého století zásoboval Gunwharf Quays celou flotilu “velkým arzenálem” skládajícím se z děl, minometů, bomb a různých zařízení. Střelný prach nebyl poskytován přes Gunwarf Quays kvůli obavám o bezpečnost; nicméně, ten mohla flotila brát naopak přes lokalitu Pridday’s Hard poblíž Gosportu. Zbrojnice působila k prodeji ručních zbraní vojákům, spolu s kovářskými a tesařskými obchody pro zbrojníky. Provoz byl řízen třemi důstojníky; skladník, úředník a mistr. Roku 1817 Gunwharf údajně ubytoval největší námořní arzenál na světě zaměstnávající v té době přes 5000 mužů.

HMS Vernon bylo uzavřeno 1. dubna 1996 a byl přestavěn městskou radou Portsmouth jako Gunwharf Quays, smíšená rezidenční a maloobchodní lokalita s prodejnami, restauracemi, hospodami a kavárnami.

Stavba věže Spinnaker začala v roce 2001 a byla dokončena v létě roku 2005. Projekt běžel overbudget a stál Královnu Alžbětu £36 milionů bristtkých Liber sterlinku, z čehož Portsmouthská městská rada přispěla projektu na stavbu £11 milionů. Věž s výškou 170m je viditelná již ze vzdálenosti 23 kilometrů za jasného dne, a její vyhlídkové plošiny poskytují výhled na Solent směrem k Isle of Wight a na sever směrem k přístavu a hradu Southsea. Věž má největší skleněnou podlahu v Evropě. Celková hmotnost věže je více než 33 000 tun.

DOPRAVA V PORTSMOUTH

Město má přímé železniční spojení s Londýnem a několik nádraží. Z přístavu Portsmouth vyplouvají osobní trajekty do města Gosport a na ostrov Wight (nedaleko též autotrajekt Wightlink). Spojení s ostrovem Wight též obstarává nejstarší britská komerční vznášedlová linka Hovertravel.

Kontinentální trajekty spojují Portsmouth s městy Caen, Cherbourg-Octeville, Saint-Malo a Le Havre ve Francii, Bilbao ve Španělsku a s Normanskými ostrovy. Po Doveru je Portsmouth druhý nejrušnější trajektový přístav v Británii; ročně přepraví okolo 3 milionů cestujících. Přístav má přímé napojení na dálnici M275.

Nejbližší letiště je v Southamptonu, přibližně 20-30 minut cesty. Obě londýnská mezinárodní letiště Heathrow a Gatwick jsou vzdálena asi 60-90 minut cesty. V Portsmouthu bylo v letech 1932 – 1973 v provozu letiště s travnatou dráhou. Po jeho uzavření zde vyrostl obytný, průmyslový a obchodní areál a škola.

KULTURA V PORTSMOUTH

Výlety za pamětihodnostmi

Vlajková loď HMS Victory v suchém doku
Většina pamětihodností města souvisí s jeho námořní historií. V posledním desetiletí proběhla tolik potřebná rekonstrukce turisticky atraktivních starých loděnic. Dalšími atrakcemi jsou D-Day Museum a loď HMS Victory, zbytky vlajkové lodi Jindřicha VIII. Mary Rose, vyzvednuté nedávno ze dna moře, první britský pancéřovaný parník HMS Warrior a Královské námořní muzeum.

V roce 2005 byla v rámci projektu Millennium dokončena výstavba 168 metrů vysoké věže Spinnaker Tower na nábřeží Gunwharf Quays. Vyhlídkové plošiny jsou ve výšce mořské hladiny a dále v 99, 104 a 109 metrech.

Mezi další pamětihodnosti města patří rodný dům Charlese Dickense, akvárium Blue Reef, přírodovědné muzeum Cumberland House, Královské muzeum námořnictva a hrad Southsea Castle.

 

Kostely
Portsmouth je mezi britskými městy raritou, protože má dvě katedrály: anglikánskou katedrálu sv. Tomáše a římskokatolickou katedrálu sv. Jan Křtitele. Je to proto, že když bylo v 19. století britské katolické církvi povoleno znovuzakládání katedrál, směly stát pouze tam, kde již nebyla katedrála anglikánská.

Dalším zajímavým kostelem je posádkový kostel (Garrison Church), který byl v druhé světové válce vybombardován a byl zachován jako památník bez střechy.

 

Divadlo

Portsmouth má několik divadel: Nové divadlo Royal v Guildhall Procházka, v blízkosti centra města, které se specializuje na profesionální drama, a nově zrekonstruované divadlo Kings v Southsea, které nabízí amatérské muzikály a řadu národních turné Další divadlo je Groundlings Theater , který byl postaven v roce 1784 a sídlí ve Staré prospěšné škole Portsea. Nové Princeovo divadlo a Southsea’s Kings Theatre byly navrženy viktoriánským architektem a podnikatelem Frankem Matchamem.

 

Hudba

Město také má tři založená hudební místa: Guildhall, Wedgewood pokoje (který zahrnuje menší dějiště, Edge Wedge), a Portsmouth pyramidy vycentrují Portsmouth Guildhall, další divadelní dějiště, je jeden z největších dějin dějiště v jihovýchodní Anglii, s kapacitou 2500 míst. Po mnoho let byla na symfonickém orchestru v Bournemouthu představena série koncertů symfonických koncertů. V 70-tých letech Portsmouth Sinfonia se blížil ke klasické hudbě z jiného úhlu: Sinfonia často rekrutovala hráče, kteří měli žádný hudební trénink nebo, jestliže oni byli hudebníci, ti to rozhodli se hrát nástroj, který byl úplně nový pro je. Portsmouth letní přehlídka je držena u Kinga George je pole. Akce z roku 2016 se konala v posledním dubnovém víkendu a představovala kapely jako Silver Beatles, Bog Rolling Stones a Fleetingwood Mac.

 

Ve městě se nachází mnoho hudebních děl. Portsmouth Point je předehra pro orchestr v čele s anglickým skladatelem Williamem Waltonem z roku 1925. Práce byla inspirována leptem Thomase Rowlandsona líčícího Portsmouth Point, jinak známý jako “ostrov koření” ve starém Portsmouth. Předehra byla použita pro koncert BBC Proms v roce 2007. H.M.S. Pinafore je komická opera ve dvou aktech v Portsmouth Harbor, s hudbou Arthura Sullivana a libreta W. S. Gilbert.

 

Portsmouth hostí každoroční vzpomínky na Den “D”, kterého se účastní veteráni všech Allied & Commonwealth (válečně spojeneckých) národů. Město hrálo hlavní roli v 50. výročí D-Day v roce 1994; návštěvníky zahrnoval amerického prezidenta Billa Clintona, přijel též australský premiér Paul Keating, král Harald V. Norský, francouzský prezident François Mitterrand, Novozélandský Premiér Jim Bolger, kanadský premiér Jean Chrétien, ministerský předseda John Major, její veličenstvo Královna, a  a  v neposlední řadě též vévoda z Edinburghu. Portál Portsmouth International Kite Festival pořádá každoročně Portsmouth City Council a The Kite Society ve Velké Británii. V roce 2016 tato událost oslavila své 25. výročí.

MÍSTA A TERMÍNY

Jazykové kurzy General English se konají ve všech lokalitách a začínají každé pondělí v délce už od jednoho týdne až po 48 týdnů.

DOPRAVA A UBYTOVÁNÍ

DOPRAVA

Letecky, autobusem, vlakem nebo pro vás přijedeme

UBYTOVÁNÍ

Hostitelská rodina s polopenzí

Nechte si nezávazně spočítat cenu vašeho jazykového pobytu v jednoduchém formuláři.