LONDÝN DESTINACE TOP ZJISTĚTE VÍCE
HISTORIE LONDÝNA

Londýn jako hlavní město Anglie nabízí nepřeberné množství aktivit. Londýn je největší město celé Velké Británie s počtem obyvatel přes 8 miliónů. Na jazykový pobyt do Londýna se ročně vydají statisíce studentů a i vy můžete být mezi nimi.

I když existují důkazy o několika britských osadách na území nynějšího Londýna, první větší obec zde roku 43 založili Římané a nazvali ji Londinium. Byla ale kolem roku 61 vypálena při útoku vojska keltské královny Boudiccy. Obnovená osada pak velmi dobře prosperovala a významem předčila i Colchester. V 2. století, v době největší slávy, zde žilo asi 60 000 obyvatel.

Do 7. století vybudovali Anglosasové novou osadu, nazvanou Lundenwic, asi 2 km proti proudu od původního římského města, v místech současné Covent Garden. V ústí řeky Fleet zřejmě existoval rybářský a obchodní přístav. Roku 851 na město zaútočili Vikingové, dobyli ho a vypálili. Král Alfréd Veliký s nimi později uzavřel mír a město přestěhoval pod ochranu původních římských hradeb. Za vlády dalších anglosaských králů město vzkvétalo jako středisko mezinárodního obchodu a důležité politické centrum. Přesto občasné útoky Vikingů pokračovaly a dosáhly vrcholu v roce 1013, kdy dánský král Knut Londýn dobyl a anglického krále Ethelreda II. donutil k útěku. Eduard III. po nástupu na trůn nechal Westminsterské opatství a Westminsterský palác obnovit.

Krátce po vítězství v bitvě u Hastings v roce 1066 byl Vilém Dobyvatel korunován na krále v právě dokončeném Westminsterském opatství. Vilém přiznal obyvatelům města zvláštní privilegia, ale na jeho jihovýchodním okraji dal postavit hrad, který mu umožnil Londýn ovládat. Roku 1097 začal Vilém II. stavět v blízkosti opatství Westminster Hall, která byla ve středověku královskou rezidencí. Ve Westminsteru sídlil královský dvůr a vláda, zatímco do City, spravované vlastní institucí Corporation of London, se soustředil obchod. Obě sousední části města se postupně rozrůstaly, staly se základem moderního centra Londýna a ve 12. století převzaly od Winchesteru roli hlavního města.

Ve středověku se počet obyvatel z 18 000 v roce 1100 zvýšil na 100 000 v roce 1300. V polovině 14. století však do Londýna doputovala morová epidemie (černá smrt), která přivodila smrt asi jedné třetině obyvatel. Velký mor zasáhl město i v letech 1665 až 1666. Další katastrofu roku 1666 potom způsobil velký požár. City téměř vyhořelo, ale ztráty na životech byly minimální a i díky požáru mor skončil. Obnova města pak trvala déle než 10 let.

Po expanzi města v 18. století se v letech 1831–1925 Londýn stal největším městem světa. Tento růst podpořila i první železnice. Železniční síť se rozvíjela velmi rychle. V roce 1863 začalo v Londýně fungovat první metro na světě.[9] Místní samospráva měla s rozvojem města a vybudováním infrastruktury velké problémy. V letech 1885 až 1889 nastartovala jejich řešení instituce zvaná Metropolitan Board of Works, kterou později nahradil první volený správní orgán – Rada hrabství Londýn.

V průběhu první světové války přednášel v letech 1915 až 1917 (a usiloval o vznik samostatného státu) na londýnské univerzitě pozdější první československý prezident profesor Tomáš Garrigue Masaryk.[10]

Při bombardování za druhé světové války zahynulo více než 30 000 obyvatel města[11] a bylo zničeno značné množství budov. V poválečném období se během rekonstrukce používalo hned několik architektonických stylů, čímž se charakter města změnil. V roce 1965 se jeho hranice posunuly a vznikl Velký Londýn. Poválečná imigrace výrazně ovlivnila složení obyvatel a z Londýna se stalo multikulturní město. Ekonomický rozvoj v 80. letech 20. století mu vrátil pozici velkoměsta mezinárodního významu.

RYCHLÁ FAKTA O LONDÝNĚ

1. Římané byli první, kdo si udělal z Londýna svoji domovinu (není divu – Londýn je původně výtvorem Římské říše, v oné době se nazýval Londinium), v roce 43 nl.

2. Policie nikdy nezachytila ​​Jacka Rippera, nejznámějšího sériového vraha v Londýně, a jeho identita nebyla nikdy objevena.

3. Krmení holubů na Trafalgarském náměstí bylo od roku 2003 zakázáno, protože v té době jich tam žilo statisíce, a starosta Londýna Ken Livingstone je zřejmě neměl rád.

4. Stanice Aldgate má 1000 těl pohřbených ve svých podzemních útrobách, jedná se o část lidu, která podlehla Velké morové epidemii.

5. Harrods původně prodával kokain, a to až do plodného roku 1916, po kterém se daná aktivita na Britském území jako ilegální.

6. Big Ben není vlastně nazýván Big Ben, ale „Clock Tower“. Big Ben je název pouze onoho zvonu.

7. Karl Marx napsal své slavné dílo Das Kapital v jedné z místností Britského muzea, zatímco se velmi opil.

8. Londýnské metro sice denně přepraví přes tři miliony lidí, ale za to se ví o pouhých třech miminkách, které se narodili právě během jízdy Londýnským metrem.

9. Londýn nebyl vždy nazýván Londýn. Měla řadu jmen: Londinium, Ludenwic a Ludenburg.

10. Na světě je mnoho Londonů. Samotné Spojené státy mají 8 měst se stejným názvem a v Kanadě se nachází také jedno z nich.

11. Vstoupit do budovy Parlamentu v brnění je přísně zakázáno! (ne, že bych jich v dnešnídobě tolik bylo, co brbnění nosí denně…).

12. Londýn je prvním ze světových velkoměst, které v roce 2010 nastolilo omezení rychlosti pohybu chodců na veřejných komunikacích (ano, včetně pěších…).

PODNEBÍ V LONDÝNĚ

Londýn byl založen na severním břehu Temže, a protože po staletí přes ni vedl pouze jediný most (London Bridge), město se rozvíjelo převážně na sever od řeky. Poté, co byly v 18. století postaveny mosty další, začalo bez větších potíží expandovat do všech směrů, protože rovná nebo mírně zvlněná krajina okolo Temže nepředstavovala žádnou přírodní překážku. Ačkoli se ve městě nachází několik návrší, například Parliament Hill anebo Primrose Hill, nejsou nijak zvlášť rozlehlá a nepředstavovala pro rozvoj města žádnou překážku. Díky těmto skutečnostem má Londýn téměř kruhový půdorys a území Velkého Londýna zahrnuje 1 577 km2.

Řeka Temže bývala daleko širší a mělčí, než je dnes. Postupně ji sevřeli do vysokých břehů a mnoho jejích přítoků svedli do londýnského podzemí. Jelikož Temže coby přílivová řeka město ohrožovala a stále ohrožuje záplavami, na ochranu před nimi byly ve Woolwichi vybudovány bariéry.

Podnebí
Mírné oceánské. Velmi často prší, ale je to chvilkové.V červenci a srpnu může být několik dní i velmi teplo, například 10. srpna 2006 bylo 37°C (v posledních letech jsou v Londýně teplejší léta). Zima je chladná, ale ne moc mrazivá. Noční teploty klesají nejníže na -2 °C a v nejstudenějších dnech bývá teplota jen kolem 0. Největší mrazy mohou být v prosinci a lednu a na přelomu února a března. V létě jsou teploty mírné, ale zřídka se mohou objevit horké dny, s teplotami kolem 30, přičemž ráno je velice teplé, i více než 20. Nejnižší naměřená teplota byla -16.6 °C. Mrazivých dnů v Londýně je méně než 30 za rok. Při ochlazeních od konce podzimu do začátku jara může být rozdíl mezi rozehřátým středem města a okrajem 5 °C. Vzhledem k občas velmi silnému oceánskému vlivu, zde mohou být některé dny v létě teplotně velmi blízké těm nejteplejším zimním a obráceně, i v zimě může být až 15. Bouřky jsou v létě časté. Sníh se drží na zemi 2 dny v roce a výška sněhové pokrývky je 2–3 cm. Větry vanoucí od oceánu přinášejí v létě chlad a v zimě teplo, tak jako ve všech západoevropských pobřežních oblastech. Větry jsou nejsilnější v zimě, kdy zde mohou řádit divoké vichřice, takové větrné Bouře jsou obvykle 1–2 krát v roce. Tornáda jsou vzácná.

Doprava v Cardiffu pokrývá silniční, železniční, autobusovou, vodní a leteckou dopravu. Je to hlavní město Spojeného království a centrum zaměstnanosti, vlády, maloobchodu, obchodu, kultury, médií, sportu a vysokoškolského vzdělávání.

Velšská vládní statistika za rok 2017/18 ukázala, že Cardiff měl nejnižší procento obyvatelstva, kteří cestovali do práce autem, dodávkou nebo minibusem, což naznačuje, že nejvyšší využití veřejné dopravy je ve všech 22 místních samosprávách ve Walesu.

Od roku 2017 do roku 2019 (Duben) kleslo používání automobilů a taxi z 79,7% na 32,3%, zatímco chůze vzrostla o 1,4% na 18,3%. U autobusů vzrostlo toto číslo o 9% na 15,5% a využití cyklistiky vzrostlo z 1,6% na 11,3%. Využívání vlaku se ve stejném období zvýšilo z 3,8% na 4,7%.

DOPRAVA V LONDÝNĚ

Pokud jde o dopravu, Londýn patří k nejrušnějším městům světa. Dopravu spravuje úřad starosty, má však jen omezený finanční vliv. Výkonným orgánem řízení londýnského dopravního systému je Transport for London (TfL). Ačkoli se síť městské hromadné dopravy řadí k nejrozsáhlejším na světě,[28] potýká se s přehuštěním a výpadky. Tento jeden z nejkomplexnějších dopravních systémů byl v roce 2006 při hlasování označen za nejlepší systém městské hromadné dopravy na světě.

Hlavním dopravním systémem Londýna je metro s dvanácti linkami. Toto nejstarší metro světa zahájilo provoz již v roce 1863. Roku 1890 zde vznikla i první elektrifikovaná linka. Denně je využito pro přibližně 3 miliony cest a ročně pro 1 miliardu. Trasy metra pokrývají centrum a severní část města.

Roku 1987 bylo metro doplněno o systém lehké kolejové dopravy (DLR), který používá menší a lehčí soupravy bez řidiče; jeho síť pokrývá oblast východního Londýna a Greenwiche. Místní a mezinárodní železniční spoje (až na výjimky) neprojíždějí centrem, ale zastavují na železničních stanicích rozptýlených po okraji města. Vzrůstající požadavky na dopravu vedly roku 2007 ke schválení plánu na vybudování podzemní východo-západní železniční trati pod středem města; Crossrail se momentálně buduje a zprovoznění se předpokládá v roce 2018. Rychlovlaky Eurostar spojují nádraží St Pancras International s Paříží a Bruselem. Cesta do Paříže trvá asi 2 hodiny a 15 minut a do Bruselu zhruba 1 hodinu a 51 minut.

Síť londýnské autobusové dopravy je jednou z nejrozsáhlejších na světě. Denně vyjíždí na 700 linek asi 8 000 autobusů, které za týden přepraví více než 6 milionů cestujících. Každý rok se do obnovy dopravní sítě investuje 850 milionů liber. Londýn má nejrozsáhlejší dopravní síť použitelnou vozíčkáři na světě a od druhé poloviny roku 2003 je lépe přístupná i pro osoby s postižením sluchovým nebo zrakovým.

Londýn je zároveň velmi často využívanou mezinárodní křižovatkou. Letiště Heathrow je nejrušnějším letištěm světa pro mezinárodní dopravu. V březnu roku 2008 byl dokončen již pátý terminál, který má ročně odbavit až 30 milionů cestujících. Dalšími důležitými letišti v dosahu města jsou Stansted, Gatwick, Luton, City, Southend a Biggin Hill, využívaná především obchodními cestujícími a také nízkonákladovými leteckými společnostmi.

Doprava v Cardiffu pokrývá silniční, železniční, autobusovou, vodní a leteckou dopravu. Je to hlavní město Spojeného království a centrum zaměstnanosti, vlády, maloobchodu, obchodu, kultury, médií, sportu a vysokoškolského vzdělávání.

Velšská vládní statistika za rok 2017/18 ukázala, že Cardiff měl nejnižší procento obyvatelstva, kteří cestovali do práce autem, dodávkou nebo minibusem, což naznačuje, že nejvyšší využití veřejné dopravy je ve všech 22 místních samosprávách ve Walesu.

Od roku 2017 do roku 2019 (Duben) kleslo používání automobilů a taxi z 79,7% na 32,3%, zatímco chůze vzrostla o 1,4% na 18,3%. U autobusů vzrostlo toto číslo o 9% na 15,5% a využití cyklistiky vzrostlo z 1,6% na 11,3%. Využívání vlaku se ve stejném období zvýšilo z 3,8% na 4,7%.

KULTURA V LONDÝNĚ

Londýn patří k nejvíce navštěvovaným městům na světě. Turistické atrakce se nalézají převážně v centrálním Londýně. Patří mezi ně historická City; West End a jeho proslulá kina, bary, kluby, obchody a restaurace; Westminster s Westminsterským opatstvím, Buckinghamským palácem, Clarence House atd. Dále je to Science Museum, Přírodopisné muzeum, Britské muzeum, Národní galerie, Tate Gallery, mosty London Bridge, Tower Bridge, Královská observatoř v Greenwichi, kudy prochází od roku 1884 nultý poledník, a další zajímavosti.

 • Trafalgarské náměstí
 • Londýnské oko
 • Westminsterský palác – pohled přes řeku Temži.
 • Tower Bridge
 • Bližší pohled na známou londýnskou atrakci Londýnské oko
 • Pohled z Katedrály svatého Pavla na město.
 • Pozoruhodná místa
 • Camden Town
 • Covent Garden
 • Čínská čtvrť
 • Downing Street
 • Horse Guards Parade
 • Jižní nábřeží
 • Leicester Square
 • London Dungeon
 • Londýnská zoologická zahrada
 • Londýnské oko
 • Londýnské planetárium
 • Muzeum voskových figurín Madame Tussaud
 • Piccadilly Circus
 • Tower Bridge
 • Tower
 • Trafalgarské náměstí
 • Budovy a monumenty
 • 1 Canada Square
 • 30 St Mary Axe
 • Albertův památník
 • Bank of England
 • Big Ben
 • Britská knihovna
 • Broadcasting House
 • Buckinghamský palác
 • Budova pojišťovny Lloyds
 • Clarence House
 • Elektrárna Battersea
 • Hampton Court Palace
 • Katedrála svatého Pavla
 • Kensingtonský palác
 • Kleopatřin obelisk
 • Královská burza
 • Královská greenwichská observatoř
 • Královský soudní dvůr
 • Lambethský palác
 • Londýnská radnice
 • Millennium Dome
 • Mramorový oblouk
 • Neasdenský chrám
 • Nelsonův sloup
 • Památník Diany, princezny z Walesu
 • Památník Velkého požáru Londýna
 • Royal Albert Hall
 • Royal Festival Hall
 • St James’s Palace
 • Tower
 • Tower 42
 • Věž British Telecom
 • Westminsterské opatství
 • Westminsterský palác
 • Muzea a galerie
 • Viz Londýnská muzea a galerie
 • Trhy a obchodní centra
 • Borough Market
 • Brick Lane Market
 • Camden Town
 • Covent Garden
 • Knightsbridge
 • Petticoat Lane Market
 • Portobello Road Market
 • West End

 

Parky a zahrady
11 % rozlohy Velkého Londýna zabírají parky. Devět královských parků, dříve honebních revírů, je nyní přístupno veřejnosti. Green Park, St. James’s Park, Hyde Park a Kensingtonské zahrady formují pásmo zeleně ve West Endu. Regent’s Park tvoří severní hranici centra Londýna, zatímco Greenwich Park-národní park, Bushy Park a Richmond Park jsou oázou klidu v londýnských předměstích. Mnoho menších parků bylo založeno u bohatých soukromých rezidencí pro soukromé používání, ale část je nyní přístupná pro veřejnost.

Většina parků spravovaných londýnskou samosprávou byla vytvořena mezi polovinou 19. století a druhou světovou válkou. Příkladem jsou Victoria Park, Alexandra Park a Battersea Park. Některé parky na předměstích například Hampstead Heath, Wimbledon Common a Epping Forest mají neformální přírodní charakter. Nejvýznamnější zahrada ve které se platí vstupné je Královské botanické zahrady v Kew.

Doprava v Cardiffu pokrývá silniční, železniční, autobusovou, vodní a leteckou dopravu. Je to hlavní město Spojeného království a centrum zaměstnanosti, vlády, maloobchodu, obchodu, kultury, médií, sportu a vysokoškolského vzdělávání.

Velšská vládní statistika za rok 2017/18 ukázala, že Cardiff měl nejnižší procento obyvatelstva, kteří cestovali do práce autem, dodávkou nebo minibusem, což naznačuje, že nejvyšší využití veřejné dopravy je ve všech 22 místních samosprávách ve Walesu.

Od roku 2017 do roku 2019 (Duben) kleslo používání automobilů a taxi z 79,7% na 32,3%, zatímco chůze vzrostla o 1,4% na 18,3%. U autobusů vzrostlo toto číslo o 9% na 15,5% a využití cyklistiky vzrostlo z 1,6% na 11,3%. Využívání vlaku se ve stejném období zvýšilo z 3,8% na 4,7%.

MÍSTA A TERMÍNY

Jazykové kurzy General English se konají ve všech lokalitách a začínají každé pondělí v délce už od jednoho týdne až po 48 týdnů.

DOPRAVA A UBYTOVÁNÍ

DOPRAVA

Letecky, autobusem, vlakem nebo pro vás přijedeme

UBYTOVÁNÍ

Hostitelská rodina s polopenzí

Nechte si nezávazně spočítat cenu vašeho jazykového pobytu v jednoduchém formuláři.