ARMÁDA
A BEZPEČNOSTNÍ
SLOŽKY
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY TOP PODROBNOSTI KURZU
Revoluce ABSOLUTNÍ v jazykovém vzdělávání Zjistěte, jaké možnosti svým studentům přináší cestovně vzdělávací agentura Balloon Agency® pro studenty se zájmem studia cizích jazyků s pobytem v zahraničí. PODROBNOSTI KURZU
LOKALITY PRO TENTO KURZ
ARMÁDA A BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY

U speciálně uspořádaných programů Balloon Agency® připravuje návrhy pro libovolnou kombinaci předmětů vedených v angličtině dle soupisky předmětů zde níže, a to pro skupiny jakékoliv velikosti a na jakoukoli dobu v rozsahu od 4 do 50 týdnů.

Tyto programy obvykle zahrnují:
Fáze 1 – 30 hodin výuky obecného anglického jazyka týdně až do vhodné úrovně pro úzce specializované školení.
Fáze 2 – 20 nebo 25 hodin týdně výuky obecné angličtiny v mezinárodních třídách a 5 nebo 10 lekcí týdně odborné výuky zvoleného předmětu  v uzavřených profesních skupinách.

POSUZOVÁNÍ POTŘEB VZDĚLÁVÁNÍ

Kontaktujte naši divizi Speciálních kontraktů, abychom zhodnotili vaše vzdělávací potřeby. Rádi Vám poskytneme návrh školení, který splní vaše požadavky.

PLNĚNÍ VAŠICH POŽADAVKŮ

Můžete si být jisti, že od okamžiku zahájení kurzu se zaměřujeme, aby se vám dostalo výukového programu, který je navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám:

• Vstupní test a analýza potřeb,
• Stálá asistence našich koordinátorů odborného výcviku,
• Vedení našimi odbornými školiteli,
• Studium s dalšími odborníky pracujícími na společných cílech,
• Progresivní report o pokroku při dokončení kurzu.

CENY A POPLATKY

U těchto programů odborné přípravy se poplatky na jednoho účastníka liší vždy dle intenzity, trvání kurzu a v případě studijní skupiny dle počtu účastníků ve studijní skupině slučitelných s jazykovou úrovní účastníků skupiny a studijních požadavků pro kolektivní spolupráci při odborné výuce.

Pro podrobnější návrhy a nabídky kontaktujte naši divizi Speciálních kontraktů, nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese:  office@balloonagency.co.uk

Do těla zprávy, prosím, uveďte podrobnosti o vašich požadavcích na tento program odborné přípravy, předmětové oblasti, počet, jazykové úrovně účastníků, a dále délku programu.

PERSONÁL LETECKÝCH SIL

• Základna leteckých sil
• Letadlo
• Posádka
• Typy letadel
• Zbraně
• Pozemní služby a personál
• Kontrola letového provozu
• Korespondence a komunikace

ARMÁDNÍ PERSONÁL

• Armádní organizace
• Zbraně a vybavení
• Armádní základna
• Operace armády
• Udržování míru
• Logistika
• Korespondence a komunikace

POLICIE

• Mezinárodní a vnitrostátní právo
• Policejní organizace
• Policejní operace
• Práce s veřejností
• Soudní řízení
• Zařízení
• Korespondence a komunikace

IMIGRAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ VYKONAVATELÉ

• Jednání s lidmi
• Profilování cestujících
• Kontrola cestujících a zavazadel
• Postupy v přístavech / bodech vstupu a výstupu
• Imigrační právo a trestné činy
• Letiště
• Automatizované a neautomatizované bezpečnostní systémy
• Korespondence a dokumentace