ANGLIČTINA PRO
UČITELE A LEKTORY
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY TOP PODROBNOSTI KURZU
Revoluce ABSOLUTNÍ v jazykovém vzdělávání Zjistěte, jaké možnosti svým studentům přináší cestovně vzdělávací agentura Balloon Agency® pro studenty se zájmem studia cizích jazyků s pobytem v zahraničí. PODROBNOSTI KURZU

Informace  na této stránce právě aktualizujeme. Vraťte se prosím později, nebo nás kontaktujte. Děkujeme za pochopení.

LOKALITY PRO TENTO KURZ

Balloon Agency® zprostředkovává certifikační CELTA kurzy anglického jazyka pro dospělé. K dispozici jsou kurzy CELTA s plným či částečným časovým nákladem.

Jazykový kurz střediska pro certifikační Cambridge CELTA kurzy poskytuje předběžný výcvik pro ty, kteří chtějí vstoupit do učitelského povolání v angličtině, a měli by původně buď málo nebo žádné formální vzdělání nebo zkušenosti. Díky pečlivému výběrovému procesu společnost Balloon Agency® tvrdě usilujeme o udržení míry průchodu CELTA 98%. Pro ty, kteří ještě nejsou přesvědčeni, zda je učitelská úroveň vyučování anglického jazyka pro ně, si mohou vyzkoušet tuto úroveň skrze program TEFL Taster Day a pomoci si tak při vlastním rozhodování se a poskytnout si tak pohled na život učitele v rušné jazykové škole.

BALLOON AGENCY® POLITIKA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Kurzy zprostředkovávané společností Balloon Agency® jsou založeny na principu otevřených a rovných příležitostí pro všechny, bez ohledu na pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci, vyznání, barvu, rasu, etnický původ, věk nebo zdravotní postižení.

Tato zásada je podporována ve všech aspektech poskytování kurzů, včetně:

• Prohlášení o způsobilosti pro vstup na všechny kurzy, které jsou založeny výhradně na akademicky relevantních kritériích.
• Metody náboru, výběru a školení všech pracovníků, kteří pracují pro námi nasmlouvané vzdělávací ústavy nebo jejich jménem.
• Postupy přezkumu zajišťují, že všechny aspekty poskytování kurzů jsou a zůstávají nediskriminační.