LOKALITY PRO TENTO KURZ
ANGLIČTINA PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD A PRŮMYSL

U speciálně uspořádaných programů může Balloon Agency připravovat návrhy pro jakoukoli kombinaci oblastí anglického jazyka uvedených pro skupiny všech velikostí a na jakoukoli dobu od 4 do 50 týdnů.

Tyto programy obvykle zahrnují:
Fáze 1 – 30 hodin výuky obecného anglického jazyka týdně až do vhodné úrovně pro specializované školení.
Fáze 2 – 20 nebo 25 hodin týdně výuky obecné angličtiny v mezinárodních třídách a 5 nebo 10 lekcí týdenní odborné výuky v jazyce zvolené oblasti v uzavřených profesních skupinách.

POSUZOVÁNÍ POTŘEB VZDĚLÁVÁNÍ

Kontaktujte naši divizi Speciálních kontraktů, abychom zhodnotili vaše vzdělávací potřeby. Rádi Vám poskytneme návrh školení, který splní vaše požadavky.

PLNĚNÍ VAŠICH POŽADAVKŮ

Můžete si být jisti, že od okamžiku zahájení kurzu se zaměřujeme, aby se vám dostalo výukového programu, který je navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám:

• Vstupní test a analýza potřeb,
• Stálá asistence našich koordinátorů odborného výcviku,
• Vedení našimi odbornými školiteli,
• Studium s dalšími odborníky pracujícími na společných cílech,
• Progresivní report o pokroku při dokončení kurzu.

CENY A POPLATKY

U těchto programů odborné přípravy se poplatky na jednoho účastníka liší vždy dle intenzity, trvání kurzu a v případě studijní skupiny dle počtu účastníků ve studijní skupině slučitelných s jazykovou úrovní účastníků skupiny a studijních požadavků pro kolektivní spolupráci při odborné výuce.

Pro podrobnější návrhy a nabídky kontaktujte naši divizi Speciálních kontraktů, nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese:  office@balloonagency.co.uk

Do těla zprávy, prosím, uveďte podrobnosti o vašich požadavcích na tento program odborné přípravy, předmětové oblasti, počet, jazykové úrovně účastníků, a dále délku programu.

OBCHODNÍ KOMUNIKACE
 • Druhy podnikání
 • Péče o zákazníky
 • Komunikace na pracovišti
 • Telefonování a videokonference
 • Setkání a prezentace
 • Využití technologie
 • Formální a právní dokumenty
FINANCOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ
 • Finanční zprávy a komunikace
 • Rozpočet a finanční plánování
 • Bankovnictví
 • Vedení banky
 • Mezinárodní transakce
 • Investice
 • Účetnictví
ŘÍZENÍ
 • Organizace a struktura
 • Definování zásad
 • Nábor zaměstnanců
 • Finanční reporty
 • Školení zaměstnanců, sociální péče a motivace
 • Řešení sporů
 • Komunikace a korespondence
MARKETING A PRODEJ
 • Druhy trhu
 • Reklamní
 • Popis produktů a služeb
 • Setkání a prezentace
 • Průzkum trhu
 • Formální a neformální komunikace
 • Administrativní procesy
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
 • Potřeba pravidel o ochraně zdraví a bezpečnosti
 • Odhad rizika
 • Rizika ohně
 • Zdraví a bezpečnost na pracovišti
 • Formální dokumentace
PRÁVNÍ PRAXE
 • Právní systémy a praxe
 • Firemní zákon
 • Smlouvy
 • Obchodní právo
 • Písemné a ústní komunikační dovednosti
LÉKAŘSKÝ PRŮMYSL
 • Anatomie
 • Symptomy a diagnóza
 • Lékařská a chirurgická léčba
 • Lékařský výzkum
 • Farmaceutický průmysl
 • Předepisování a podávání léků
 • Komunikace s pacienty a kolegy
NÁMOŘNÍ PERSONÁL
 • Lodní operace
 • Typy a vlastnosti lodí
 • Porty a terminály
 • Posádka a výcvik
 • Údržba a oprava
 • Námořní právo
 • Pojištění námořní dopravy
INŽENÝRSTVÍ
 • Design
 • Měření
 • Materiály
 • Výroba, montáž a kontrola kvality
 • Statické a dynamické principy
 • Energie a teplota
 • Tekutiny
 • Mechanismy
HORECA + CESTOVNÍ RUCH A TURISTIKA
 • Hotelové zařízení a služby,
 • Cestovní přípravy,
 • Bezpečnost a hygiena,
 • Jednání se zákazníky,
 • Jídlo a nápoje,
 • Formální a neformální dokumentace.
Zákaznická podpora Balloon Agency Balloon Agency® | Easy Way to Study English™
Napište nám, o jaký kurz, lokalitu, školu, popř. jiné informace, máte zájem. Jeden z našich kolegů z týmu pro daný region Vás bude kontaktovat hned jak to bude možné.
Odeslat

Potvrzení GDPR Compliance

Na této webové stránce jsou ukládány údaje o uživatelských agentech. Tyto údaje slouží k poskytnutí osobnějších zkušeností a sledování místa pobytu na našich webových stránkách v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další sledování, v prohlížeči se nastaví soubor cookie, který si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku.