LETECTVÍ
A KOSMONAUTIKA
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY TOP PODROBNOSTI KURZU
Revoluce ABSOLUTNÍ v jazykovém vzdělávání Zjistěte, jaké možnosti svým studentům přináší cestovně vzdělávací agentura Balloon Agency® pro studenty se zájmem studia cizích jazyků s pobytem v zahraničí. PODROBNOSTI KURZU
LOKALITY PRO TENTO KURZ
ÚVODNÍ SLOVO

Balloon Agency nabízí komplexně zajištěné akreditované výuky specializovaně orientovaného anglického jazyka. Od roku 1971 se vyučuje ve Velké Británii také angličtina pro letectví a kosmonautiku jejíž jsme se stali hrdým partnerem u mnoha poskytujících vzdělávacích ústavů a jazykových domů – zejména pro piloty a řízení letového provozu. Od zavedení požadavků na jazykové znalosti ICAO jsme také zařadili řadu kurzů na vysoké odborně specializované úrovni, které jsou zvláště navrženy tak, aby pomohly leteckým organizacím a jednotlivcům při dosahování povinné úrovně 4 (operační úrovně) v hierarchii ICAO.

ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA PRO CIVILNÍ, VOJENSKÉ PILOTY A ASTRONAUTY (CERTIFIKACE TEAP)

Balloon Agency nabízí komplexní certifikace z anglického jazyka pro pracovníky v civilním a vojenském letectví a kosmonautice (certifikace TEAP) s atestací, která je široce používána k posouzení jazykové kompetence pilotů a pracovníku v řízení letového provozu v souladu s “ICAO Language Proficiency Rating Scale” standardem. Letecký personál a jejich sponzoři pak mohou určit tréninkový program s větší jistotou.

JAZYKOVÝ STANDARD ICAO A JEHO HIERARCHIE

Standard ICAO hodnotí výkon anglického jazyka na stupnici od 1 do 6, a to následovně:

• Úroveň 1: Primární
• Úroveň 2: Základní
• Úroveň 3: Předoperační
• Úroveň 4: Provozní
• Úroveň 5: Rozšířená
• Úroveň 6: Odborná

Aby se vyhovělo požadavkům ICAO standardu pro jazykovou způsobilost, musí piloti a pracovníci řízení letového provozu a všichni ostatní, kteří používají angličtinu v komunikaci R/T na mezinárodních trasách, musí být na úrovni ICAO English Level 4 (Operační) nebo výše. To musí stvrdit úspěšným zakončením testu schváleného leteckým průmyslem.

Ti, kteří jsou posuzováni na úrovni 4 hierarchie ICAO standardu, musí být znovu otestováni každé tři roky. Kandidáti, kteří během atestace selžou, nemusejí být oprávněni k provozu na mezinárodních trasách.

POŽADAVKY ICAO A JAZYKOVÁ ODBORNOST

Dodatek A (přílohy 1) dokumentu ICAO 9835, který stanoví požadavky na jazykovou způsobilost, stanoví, že piloti a pracovníci v řízení letového provozu a provozovatelé letišť musí prokázat schopnost mluvit a chápat jazyk použitý pro R/T komunikaci na úrovni stanovené v Příloze. Chápeme zde šest základních deskriptorů:

• Výslovnost
• Struktura
• Slovní zásoba
• Plynulost
• Chápání
• Interakce
• Všech šest deskriptorů musí být splněno na každé úrovni, aby byl kandidát hodnocen jako způsobilý.

PERSONÁL LETECKÝCH SIL

• Základna leteckých sil
• Letadlo
• Posádka
• Typy letadel
• Zbraně
• Pozemní služby a personál
• Kontrola letového provozu
• Korespondence a komunikace